Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės

2018 m.

IV ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2019 m.

I ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2019 m.

II ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2019 m.

III ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

Direktorius

1082,79

1233,49

1233,49

1233,49

Režisierius

642,15

861,54

861,54

861,54

Meno vadovas

603,57

813,10

813,10

813,10

Kapelos vadovas

301,79

406,55

406,55

406,55

Kultūrinių renginių organizatorius

345,88

461,91

461,91

461,91

Vyr. buhalteris

390,62

498,24

498,24

498,24

Valytoja

400,00

555,00

555,00

555,00

Kultūrinės veiklos vadybininkas

237,97

346,00

346,00

346,00

Kūrikai (2)

726,35

774,85

774,85

774,85

Elektrikas- santechnikas

220,30

286,32

286,32

286,32

Pirties prižiūrėtojas

206,70

286,32

286,32

286,32

Iš viso:

4920,15

6523,32

6523,32

6523,32

Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokesčio apskaičiavimas