Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės

2019 m.

II ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2019 m.

III ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2019 m.

IV ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

2020 m.

I ketv.

Nustatytasis

(paskirtasis)

vidutinis mėnesinis

darbo užmokestis

(Eur.)

Direktorius

1233,49

1233,49

1233,49

1233,49

Režisierius

861,54

861,54

861,54

861,54

Meno vadovas

813,10

813,10

813,10

813,10

Kapelos vadovas

406,55

406,55

406,55

406,55

Kultūrinių renginių organizatorius

461,91

461,91

461,91

461,91

Vyr. buhalteris

498,24

498,24

498,24

498,24

Valytoja

555,00

555,00

555,00

555,00

Kultūrinės veiklos vadybininkas

346,00

346,00

346,00

346,00

Kūrikai (2)

774,85

774,85

774,85

346,00

Elektrikas- santechnikas

286,32

286,32

286,32

346,00

Pirties prižiūrėtojas

286,32

286,32

286,32

286,32

Iš viso:

6523,32

6523,32

6523,32

6523,32

Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokesčio apskaičiavimas